O autorze
Absolwent kierunku Automatyka i Robotyka na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Specjalizacja Informatyka w Sterowaniu i Zarządzaniu. Swoje zainteresowania zawodowe od wielu lat skupia na zagadnieniach związanych z tworzeniem rozwiązań informatycznych dla sektora ochrony zdrowia. W spółce Sensinum pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Jest odpowiedzialny za kreowanie i rozwój produktów, nadzór nad realizacją kluczowych projektów oraz inicjowanie prac badawczo-rozwojowych.

Wsparcie technologiczne w opiece nad osobami starszymi - przegląd trendów w e-health

freepic.com
Eksperci nie pozostawiają wątpliwości. Polska jest państwem starzejącym się. Co roku przybywa osób w wieku emerytalnym. Od kilku lat rosnące zapotrzebowanie na usługi związane z opieką nad osobami starszymi odpowiada technologia, która ma usprawniać zarówno opiekę nad pacjentem, jak i zatroszczyć się o jego bezpieczeństwo.

Technologia w służbie osobom starszym
Szacuje się, że w roku 2035 osoby w wieku emerytalnym będą stanowić blisko 1/4 społeczeństwa. Obecnie osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią ok 18% ogółu. Przyspieszający proces starzenia się Polaków sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na zawody związane z opieką nad osobami starszymi oraz rozwiązania usprawniające te zadania. Z pomocą seniorom, opiekunom i ich rodzinom przychodzą rozwiązania technologiczne z dziedziny e-health.

Teleopieka to szereg usług elektronicznych (stron i serwisów internetowych), które mają na celu wsparcie rodzin i opiekunów w trosce o osoby starsze. Zalicza się do nich zarówno narzędzia komunikacyjne pomiędzy opiekunami, seniorami i lekarzami, jak i narzędzia wspierające leczenie oraz monitoring osób starszych.

Wsparcie dla poszukujących opieki
Podstawowym narzędziem skierowanym do rodzin osób wymagających stałej opieki są wyszukiwarki opiekunów osób starszych. Pozwalają one przede wszystkim na szybkie znalezienie pomocy oraz wybór opiekuna na podstawie profilu osobowego – zgodnego z preferencjami i oczekiwaniami pacjenta. Serwisy sortują oferujących się opiekunów według miejsca zamieszkania oraz harmonogramu (dostępnych godzin) pracy.


Co istotne, przed zamówieniem usługi dane zgłaszającego się są weryfikowane. Serwisy gwarantują więc bezpieczeństwo po obu stronach. Na polskim rynku funkcjonuje także kilka serwisów pozwalających znaleźć opiekę dla osoby starszej. Najpopularniejszą polską wyszukiwarką opiekuna jest opiekadlaseniora.pl. Pozwala ona na znalezienia opiekuna zarówno na godziny, jak i do stałej opieki.

Wszystkie informacje w jednym miejscu
Opieka nad osobą starszą bądź niesamodzielną wymaga ciągłego monitoringu jego stanu zdrowia. Dzięki takim serwisom jak eCareDiary czy eCaring lekarz, rodzina i pacjent mogą mieć stały wgląd w wyniki badań, dawkowanie i godziny przyjmowania leków. Ponadto serwisy pozwalają prowadzić kalendarz wizyt lekarskich oraz udostępniać dokumentację lekarską opiekunom i rodzinie.

Bazę wiedzy na temat stanu zdrowia pacjenta można tworzyć również w serwisie seniorreports.com, natomiast o zażyciu leków przypomni reminder-rosie.com oraz unaliwear.com.

To jednak nie wszystko. Dzięki podglądowi w czasie rzeczywistym, systemy pozwalają prowadzić podział obowiązków między członkami rodziny oraz komunikację wszystkich zaangażowanych w opiekę  nad seniorem.

Szybka reakcja
Nierzadko opieka nad seniorem wymaga błyskawicznej reakcji. Twórcy One Cord oraz My Lively stworzyli więc proste narzędzie zwane „przyciskiem życia”, dzięki któremu potrzebujący pomocy w prosty sposób może wezwać ratownika. Opiekun jest w stanie w szybki sposób zlokalizować osobę w potrzebie oraz sprawdzić aktywność innych zaangażowanych w pomoc.

Lokalizator pacjenta niezbędny jest np. w opiece nad osobami z zaburzeniami pamięci oraz chorymi na Alzhimera. Alz.care dodatkowo informuje opiekunów, gdy pacjent opuści określoną strefę – wyjdzie bez opieki z domu, nie wróci ze spaceru itd.

Technologia pozwala także na bardziej szczegółowy monitoring chorego oraz wykonywanych przez niego czynności, gdy pozostaje sam w domu. Dzięki Numera.com opiekunowie zostaną poinformowani, że osoba starsza upadła. Nieco bardziej zaawansowane technicznie systemy wysyłają rozbudowany raport o zachowaniach pacjenta – częstotliwość korzystania z toalety, godziny pobudek, czas przebywania w różnych strefach w domu, przejście z pokoju do pokoju. Dzięki temu opiekun może monitorować wszelkie ewentualnie niepokojące zmiany.

Bardzo często powyższe narzędzia rozwiązują kilka problemów jednocześnie, np. lokalizacja, monitorowanie aktywności oraz wykrywanie upadków. Wszystkie powyższe funkcjonalnośc monitoring upadku, codziennych czynności czy raport o stanie zdrowia dostarcza np. serwis edisse.com czy qmedichealth.com.

Tak naprawdę wszystkie tego rodzaju rozwiązania mają jeden cel - wykrycie i wczesne przywoływanie pomocy. Mają one usprawnić komunikację na linii potrzebujący - rodzina/opiekun, przyspieszyć reakcję, a co za tym idzie - znacznie podnieść skuteczność niesionej pomocy. Wszelkie dane medyczne dowodzą, że np. w przypadku zatrzymania krążenia, udzielenie pomocy w pierwszych 5 minutach,  podnosi szansę przeżycia o blisko 70%. Nic dziwnego, że najważniejszy w takiej sytuacji jest  czas.

Codzienne czynności dostosowane do potrzeb osób starszych
Usługi świadczone w ramach eHealth mają także za zadanie wsparcie osób starszych w komunikacji z otoczeniem oraz codziennych aktywnościach. Dla wielu seniorów problemem jest np. nauka obsługi podstawowych sprzętów - telefonu czy tabletu. Firma Oskar Tech przygotowała wobec tego odpowiedni interfejs na tablety i smartTV.  Natomiast użytkownicy platformy SpeakSet mogą prowadzić video rozmowy z wszystkimi członkami zespołu opiekującego się pacjentem poprzez telewizor.

Simpli to uproszczony system na urządzenia mobilne, który pozwala w prosty sposób wybrać opcje wezwania pomocy, zadzwonić do opiekuna itd.

Osoba starsza może zaprzyjaźnić się również z Geri Joy – aplikacją – awatarem, który asystuje mu przez 24 godziny na dobę. Natomiast linked senior dzięki odpowiednim grom wesprze osobę starszą w walce z demencją starczą. Osoby obarczone tą przypadłością mają problemy z definiowaniem słów – łączeniem słowa z ich znaczeniem. Komunikację im ułatwić może See What i Mean, które słowa odpowiednio obrazuje.
Trwa ładowanie komentarzy...